Klatrehall

Dette er utformet iht Kulturdepartementets veileder for Planlegging, bygging og drifting av klatreanlegg, datert feb. 2015. Standarden tilfredsstiller «små lokale anlegg med bredde på assignments buy college minimum 12 meter, høyde mellom10 og 12 meter og overhang minimum 5 meter»

Klatreveggen:
Veggen har flere klatreruter med ulik vanskelighetsgrad. Det er 8 faste topptaufester.
12 meter høy klatrevegg hvor sikring klatring skal skje med sikring.
friklatring uten sikring med tykk madrass på gulvet.

Buldrevegg:
4 meter buldrevegg. Her skjer all klatring uten sikring. Fin motorisk trening. Tykk madrass på gulvet ved fall. Suveren for oppvarming og trening av teknikk.

For mer informasjon og kontakt for å benytte klatrehallen – ta kontakt med Ørland Klatreklubb, på deres hjemmesiden orlandklatreklubb.no

Klatreklubben har også egen Facebookside.

Nettsiden er designet og utviklet av SocialScreen AS.